• HOME
  • |
  • Q&A
  • |
  • LANGUAGE
주요실적
HOME > 주요실적
· CY-BAG [발전소]
발주처
배출시설
공사명 및 처리방법
사업장 위치
설치년월
제품별
업종별
대동탄광그룹 동달열전유한회사
석탄취급설비
원심여과집진기 납품 및 설치 3대
중국 산서성 대동시 동달열전유한회사 내
20170730
CY-BAG
대기환경
한국동서발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG DC 8기
충남 당진
2017. 08
CY-BAG
발전
한국서부발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG DC 1기
충남 태안
2017. 08
CY-BAG
발전
한국남동발전(주)
BIO-MASS 저장시설
CY-BAG DC 1기
강원 강릉
2017. 04
CY-BAG
발전
한국동서발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG DC 1기, VC 2기
충남 당진
2017. 02
CY-BAG
발전
한국남동발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG DC 12기
강원 강릉
2017. 02
CY-BAG
발전
한국남부발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG VC 1기
강원 삼척
2017. 01
CY-BAG
발전
한국중부발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG DC 6기
충남 보령
2017. 01
CY-BAG
발전
한국중부발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG DC 4기
충남 보령
2016. 01
CY-BAG
발전
한국서부발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG VC 1기
충남 태안
2015. 12
CY-BAG
발전
한국남동발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG VC 1기
경남 고성
2015. 12
CY-BAG
발전
한국동서발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG DC 2기
충남 당진
2015. 11
CY-BAG
발전
한국동서발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG DC 3기
충남 당진
2015.09
CY-BAG
발전
두산중공업(주)
소석회취급설비
CY-BAG 10기
충남 보령
2014. 12
CY-BAG
발전
한국서부발전(주)
석탄취급설비
CY-BAG DC 4기
충남 태안
2014. 09
CY-BAG
발전
현대로템㈜
석탄취급설비
CY-BAG DC 4기, VC 1기
충남 보령
2014. 11
CY-BAG
발전
한국남부발전㈜
석탄취급설비
CY-BAG DC 4기
경남 하동
2014. 11
CY-BAG
발전
포스코플랜텍
석탄취급설비
CY-BAG DC 5기, VC 3기
전남 여수
2014. 11
CY-BAG
발전
두산중공업
소석회취급설비
CY-BAG DC 10기
충남 보령
2014.07
CY-BAG
발전
STX중공업㈜
석탄취급설비
CY-BAG DC 16기, VC 7기
강원 동해
2013. 12
CY-BAG
발전
현대로템㈜
석탄취급설비
CY-BAG DC 11기, VC 5기
충남 보령
2013. 12
CY-BAG
발전
도원디에스
펠렛성형기
CY-BAG 40CMM
강원 동해
2013.11
CY-BAG
발전
한국남동발전㈜
석탄취급설비
CY-BAG 120CMM
강원 강릉
2013. 10
CY-BAG
발전
한진중공업 건설부문
석탄취급설비
CY-BAG DC 9기, VC 3기
경남 하동
2013. 10
CY-BAG
발전
한국남동발전㈜
보일러실
CYBAG VC 1200CMH 1SET
경남 삼천포
2013.06
CY-BAG
발전
현대삼호중공업㈜
석탄취급설비
CYBAG 14set
충남 태안
2013. 05
CY-BAG
발전
(주)한진중공업 건설부문
석탄취급설비
CYBAG 14set
충남 당진
2013. 05
CY-BAG
발전
한국남부발전㈜
SILO, TT
CYBAG 7200CMH x 7set, 30000CMH x 2set
경남 하동
2013. 05
CY-BAG
발전
한국중부발전㈜
SILO
CYBAG 7,200CMH X 2
충남 보령
2013. 04
CY-BAG
발전
· CY-BAG [제철]
발주처
배출시설
공사명 및 처리방법
사업장 위치
설치년월
제품별
업종별
㈜포스코 (옥계)
Mg 용해로
CY-BAG 1000CMM HOOD, DUCT
강원 강릉
2013. 12
CY-BAG
제련
㈜포스코 (옥계)
Mg 용해로
CY-BAG 1000CMM 2기
강원 강릉
2013. 09
CY-BAG
제련
· CY-BAG [민수]
발주처
배출시설
공사명 및 처리방법
사업장 위치
설치년월
제품별
업종별
(주)우성에이디엠
용해로
CY-BAG 520CMM 1SET
경기 화성
2015. 11
CY-BAG
제조
하이텍이피씨/코닝정밀소재
유리가공
CY-BAG 130CMM 1SET(2차)
충남 아산
2015. 05
CY-BAG
제조
하이텍이피씨 / 코닝정밀소재
유리가공
CY-BAG 130CMM 1SET
충남 아산
2015. 03
CY-BAG
제조
㈜우영종합건설
진해소방훈련장
CY-BAG 1500CMM
경남 진해
2013.12
CY-BAG
소방
㈜포스코플랜텍
STACKER
CYCLONE 20CMM, CY-BAG 50CMM
전남 광양
2013. 11
CYCLONE, CYBAG
플랜트설비
동신포리마
배합실, 카렌다
CY-BAG 120CMM
충남 홍성
2013. 10
CY-BAG
타일
㈜포스코엔지니어링
NI 제련 일반설비
CY-BAG 300CMM, 180CMM
전남 광양
2013. 10
CY-BAG
제련
㈜에어릭스
NI 제련 일반설비
CY-BAG 150CMM, 250CMM, 600CMM
전남 광양
2013. 08
CY-BAG
제련
에스엠메탈㈜
조형/합형장, 주물사 재생시설, 가열
CY-BAG 48000CMH, 21000CMH
반월공단
2013.08
CY-BAG
지게차 포크, 궤도 톱니
삼성중공업
석탄취급설비
CYBAG 22set
강원 삼척
2013. 04
CY-BAG
발전
한국네슬레(주)
  
CYBAG 12,000CMHx4
충북 청주
2012. 11
CY-BAG
커피
동서발전㈜
석탄취급설비
CYBAG 19,680CMHx2
당진화력
2012. 11
CY-BAG
발전
남부발전㈜
석탄취급설비
CYBAG 36,000CMH
영흥화력
2012. 08
CY-BAG
발전
㈜진로발효
저장시설
CYBAG 36,000CMH
반월공단
2012. 07
CY-BAG
주류
남부발전㈜
석탄취급설비
CYBAG 7,200CMH, 27,000CMH, 120,000CMH
하동화력
2012. 05
CY-BAG
발전
남동발전㈜
화력발전시설
CYBAG 1,200CMH(청소용)
여수화력
2012. 04
CY-BAG
발전
삼성중공업
화력발전시설
CYBAG 22SET
영흥화력
2012. 03
CY-BAG
발전
㈜세종세라믹
건조,이송,저장시설
CYBAG 140,040CMH
충남 연기
2012. 12
CY-BAG
타일
그린산업㈜
용해로,유도로,탈지시설
CYBAG FILTER 18,000CMH, P-A/C 2,400CMH
화성
2010. 12
CY-BAG
CU
티엘이엔지㈜
유도로
CYBAG 9000CMH, 39,000CMH
시화공단
2010. 07
CY-BAG
주물
세종세라믹㈜
건조,저장,성형시설
CY-BAG FILTER 140,040CMH, 96,000CMH, 60,600CMH,13,200CMH, 900CMH
충남 천안
2011. 05
CY-BAG
요업
동흥상사
Pb 회전로
OFF-LINE CYBAG FILTER 36,000CMHx2set
양산
2011. 04
CY-BAG
Pb
창영산업㈜
Cu 용해로
CYBAG FILTER 21,000CMH
화성
2011. 03
CY-BAG
Cu
동화상협㈜ 6공장
AL 용해로
CYBAG FILTER 48,000CMH
화성
2011. 01
CY-BAG
AL
사파이어테크놀러지
사파이어 성장로
CYBAG FILTER 36,000CMH
화성
2010. 06
CY-BAG
화학
TLTEK
주물
CYBAG FILTER 39,000CMH CYBAG FILTER 9,000CMH
안산
2010. 06
CY-BAG
금속
동화상협㈜ 1공장
AL 용해로
CYBAG FILTER 6,000CMH
인천
2010. 02
CY-BAG
AL
타운마이닝㈜
코발트 생산시설
CYBAG FILTER 36,000CMH
구미
2010. 06
CY-BAG
비철금속
㈜신일테크
화학제품시설
CYBAG FILTER 1,800CMH(청소용) CYBAG FILTER 24,000CMH(집진용)
화성
2010. 05
CY-BAG
화학
㈜신성유화
화학제품시설
CY-BAG FILTER 21,600CMH
음성
2009. 12
CY-BAG
화학
(주)영진테크
화학제품시설
CY-BAG FILTER 15,000CMH
반월공단
2009. 11
CY-BAG
화학
㈜삼보광업
채 광
BAG FILTER 24,000CMH
여 천
2007. 10
CY-BAG
광업
대한석탄공사
석탄 채광
CY-BAG FILTER 27,000CMH
화순광업소
2007. 09
CY-BAG
광업
케이.이.씨㈜
인쇄회로기판
CY-BAG FILTER 3,600CMH(chip 이송장치)
반월공단
2007. 08
CY-BAG
PCB
케이피아이
F.R.P 제조시설
CY-BAG 6,000CMH
시화공단
2006. 09
CY-BAG
화학
삼보광업
건조시설
CY-BAG 13,500CMH x 2SETS
단양
2006. 03
CY-BAG
광업
성원금속
반사로
CY-BAG 18,000CMH
화성
2006. 01
CY-BAG
AL
공주금속
용해로(분진)
CYBAG FILTER 24,000CMH
당진
2005. 10
CY-BAG
Cu
우리금속
Cu용해로(Cu분진)
CYBAG FILTER 36,000CMH
시화공단
2005. 10
CY-BAG
Cu
신일금속㈜
용해로(AL 분진)
CYBAG FILTER 18,000CMH
시화공단
2005. 05
CY-BAG
AL
신세라믹
건조기(납분진)
CYBAG FILTER 5,400CMH
시화공단
2005. 05
CY-BAG
화학
신세라믹
납 재생처리시설
CYBAG FILTER 2,7000CMH
시화공단
2005. 05
CY-BAG
화학
(주)P&T
PCB 제조시설
(고압CHIP이송집진장치) 3,600CMH
시화
2004. 10
CY-BAG
PCB
(주)P&T
PCB 제조시설
CYBAG FILTER
시화
2004. 10
CY-BAG
PCB
(주)송월써키트
PCB 제조시설
(고압 PCB 이송 집진장치) 5,100CMH
반월
2004. 09
CY-BAG
PCB
(주)송월써키트
PCB 제조시설
CYBAG FILTER
반월
2004. 09
CY-BAG
PCB
(주)희성전자
PCB 제조시설
(고압CHIP이송집진장치) 36,000CMH
시화
2004. 08
CY-BAG
PCB
(주)희성전자
PCB 제조시설
CYBAG FILTER
시화
2004. 08
CY-BAG
PCB
한국네슬레(주)
커피 제조시설
SDR + CYBAG FILTER 6,000㎏/HR
청주
2004. 06
CY-BAG
식품
한국네슬레(주)
커피 제조시설
소각로 후단 설비
청주
2004. 06
CY-BAG
식품
동아탄소
탄소 가공시설
CYBAG FILTER 12,000 ~ 30,000CMH
시흥
2004. 04
CY-BAG
기타
동경카본
탄소 가공시설
CYBAG FILTER 12,000 ~ 30,000CMH
시흥
2004. 05
CY-BAG
기타
(주)다음카본
탄소 가공시설
CYBAG FILTER 12,000 ~ 30,000CMH
시흥
2003. 05
CY-BAG
기타
한일카본
탄소 가공시설
CYBAG FILTER 12,000 ~ 30,000CMH
시흥
2003. 04
CY-BAG
기타
동방카본
탄소 가공시설
CYBAG FILTER 12,000 ~ 30,000CMH
시흥
2003. 02
CY-BAG
기타
상진기업(주)
식품용기 성형시설
2,400CMH x 3SETS
안성
2004. 02
CY-BAG
화학
상진기업(주)
식품용기 성형시설
CY-BAG FILTER SYSTEM
안성
2004. 02
CY-BAG
화학
창덕금속(주)
CU SCRAP 용해시설
CYBAG FILTER 27,000CMH
오산
2003. 05
CY-BAG
CU
안성에스티
메탈라이징공정(용사)
CYBAG 12,000CMH
시화공단
2003. 03
CY-BAG
ZN
원일정공(주)
SPRING 생산시설
CY-BAG FILTER 18,000CMH
당진공장
2001. 06
CY-BAG
기타
연구원(KIER)
금속현장 실증 장치
용동로 HOOD
㈜태우금속
2001. 05
CY-BAG
CU
한국에너지기술
용동로(KIER 비철
CY-BAG Filter 15,000CMH
㈜태우금속
2001. 05
CY-BAG
CU
본사 / 연구소 / 공장 : 충청남도 예산군 삽교읍 산단3길 90 / TEL. 041-338-8700 / FAX. 041-338-5885
COPYRIGHT(C) J-E TECH ALL RIGHT RESERVED